شماره پشتیبانی : 09090005688

مقالات

آشنایی مختصر با مهارت های دهگانه زندگی

مهارتهای زندگی

آشنایی مختصر با مهارت های دهگانه مهارت خودآگاهی خودآگاهی یا خودشناسی اولین و مهم ترین مهارت است. این مهارت پایه و زیر بنای یادگیری تمام مهارت ها و همچنین داشتن یک ...

ادامه توضیحات
0